Kontakt / Contact

The Bridge is open to international cooperation. If you want to be a part of us, please contact: themostoflit@outlook.com

The Bridge jest otwarty na międzynarodową współpracę. Jeśli chcesz być jedną/ym z nas, skontaktuj z nami: themostoflit@outlook.com

Find us on Facebook: https://www.facebook.com/thebridgeannamarian/