Zupełnie możliwe, że słyszeliście o NIGDY WIĘCEJ, a jeśli nie to koniecznie powinniście ich poznać. Dlaczego? Mam takie naiwne przekonanie, że fajnie jest poznawać ludzi, którzy robią dla nas coś dobrego. Jeśli do tego możemy się włączyć I w jakiś sposób pomóc to jeszcze lepiej. Ok, co takiego robią osoby z NIGDY WIĘCEJ? Jest to organizacja która przeciwstawia się wszelkim formom dyskryminacji. Są bardzo aktywni, a na swoim koncie mają wiele inicjatyw. Sprawdźcie ich Fanpage jeśli chcecie wiedzieć więcej: https://www.facebook.com/respect.diversity/?epa=SEARCH_BOX . tam można znaleźć wszelkie info dotyczące akcji, eventów, itp. Warto też wspomnieć, że wiele znanych osób wyraziło poparcie dla ich działalności.

Nie będę podawać dokładnych informacji na temat stowarzyszenia, ponieważ wszystko możecie przeczytać na stronie: http://www.nigdywiecej.org/

Zależy mi bardziej na zwróceniu uwagi na coś innego. Jak wiemy nie jest kolorowo wokół nas. Ktoś nam próbuje wmówić, że świat jest czarno-biały. Warto więc podejmować różne inicjatywy w miarę naszych możliwości.

Organizację tworzą ludzie o różnych przekonaniach. Przecież różnorodność podkreśla nasze piękno. Chodzi o to, żebyśmy w swojej unikalności szukali jedności. Po co walczyć ze sobą, jeśli można budować? Nie musimy, nie powinniśmy być tacy sami. Nie posługujmy się sterotypami myśleniowymi. Otwórzmy się na siebie, a będzie nam się żyło lepiej. Bez nienawiści, która prowadzi do agresji. Bez jakiegoś patosu – insirujmy się, a w miarę możliwości włączmy się w dzałanie.

To temat na dłuższy speech lub esej, ja tylko go zarysowałam. Chcę zwrócić uwagę na problem, któremu trzeba się przeciwstawiać.

Ja włączam się w działalność NIGDY WIĘCEJ, bo to ludzie mega otwarci na współpracę. Swoją pozytywną energią chcą dzielić się z innymi. Zachęcam do aktywności na rzecz pokoju i równości. Włącz się już dziś, nie czekaj!

***

It is very possible that you have heard about NEVER AGAIN, but if not you should get to know it. Why? Maybe I am naive, but I feel that it is great to get to know people who do something good for us. If we also can be a part of it, that is even better. Ok, so what do people from NEVER AGAIN do? It is an organisation which opposes any forms of discrimination. They are very active. You can check that on their fanpage: https://www.facebook.com/respect.diversity/?epa=SEARCH_BOX . On this account you can check all info about actions, events, etc. I want to emphasize that many famous people support their activity. I do not want to put all details about this organisation, because you can find everything on the website: http://www.nigdywiecej.org/

For me it is important to pay attention to something else. As we know, the situation is not colorful. Someone tries to tell us that reality is black and white. So, it is good to take the action if possible.

This organisation is created by people with different beliefs. After all, diversity emphasizes our beauty. It is all about finding unity in our uniqueness. Why should we fight if we can build? We do not have to, we should not be the same. Don’t use stereotypes in terms of the other people. Open to each other and we will enjoy life more. Without hate which leads us to aggression. Without pathos – let’s inspire ourselves and if possible, get involved.

This matter is the material for longer speech or an essay. I have just outlined it. I want to pay attention to that problem, which we should oppose.

I become a part of NEVER AGAIN, because these people are very open for cooperation. They want to share their positive energy with us. I encourage you to be active for peace and equality. Join today, do not wait!