Od pewnego czasu coraz częściej poruszany jest temat dyskryminacji. Bardzo mnie to cieszy. Naprawdę, świetnie że mówi się o dyskryminacji ludzi innego pochodzenia, religii czy środowiska LGBT. Jestem totalnie przeciwna traktowaniu kogoś z góry, przez pryzmat stereotypów, z powodu wybujałego ego, przez system, który wmawia społeczeństwu, że jakaś grupa społeczna jest gorsza, czy z jakiegokolwiek innego powodu.

Chciałam wspomnieć o czymś, co jest również istotne, ale niestety często pomijane w tym dyskursie. Mam na myśli dyskryminację osób z Europy Wschodniej w Anglii. Nie mówi się o tym zbyt często, ponieważ Anglię promuje się jako kraj super tolerancyjny.

Owszem, jest wielu wspaniałych Anglików, poznałam tu naprawdę cudownych ludzi, ale… No właśnie, są tacy, którzy dyskryminują i trzeba o tym mówić. To może cię spotkać wszędzie: w pracy, urzędzie, pubie, pociągu, itp. Sama miałam kilka takich doświadczeń i znam ludzi, których to spotkało. Dlatego irytuje mnie opinia i ten fałszywy obraz jakoby ten kraj miałby być mlekiem i miodem płynący, po prostu ideał, gdzie dyskryminacje nie istnieje.

ISTNIEJE! I proszę Was – nie zamiatajmy tego tematu pod dywan! Otwórzmy oczy. To, że ktoś tego nie doświadczył, to super – ale nie twórzmy opinii na wypowiedzi tylko części ludzi, którzy tu mieszkają. ŚWIADOMOŚĆ POMAGA!

ENGLISH:

Recently, more often the issue of discrimination has been touched. That makes happy. Really, it is great that we talk about discimination of people from other countries, cultures and LGBT. I am totally against treating people bad because of: stereotypes, someone’s ego, system which tries to manipulate the social opinion or because of any other reason.

I would like to mention about something, which is also very important, but often ignored. I mean discrimination of people from East Europe in England. There is not much discurse regarding this matter because England is promoted as a super – tolerant country.

Of course, there are many great English people, I have met many amazing people here, but… Exactly, there some people who discriminate and we have to talk about it. It can happen everywhere: at work, places such as: Council, Job Centre, in a pub, in a train, etc. I personally have had few bad experiences and I know people who have had them as well. Therefore, this opinion and this fake image really iritate me. The opinion that this country is an ideal utopia where discrimination does not exist.

IT EXISTS! And I ask you – please, let’s not sweep it under the rug. Let’s open our eyes. The fact that someone has not experienced is great – but we cannot build our opinion only on the statement of the part of people who live here. AWARENESS HELPS!