Wiosna to pora roku, która daje nadzieję. Po surowej zimie wszystko budzi się do życia. Nabieramy nowej energii, czujemy się lepiej i wychodzimy częściej z domów. Wiosna 2020 jest zupełnie inna. Zamiast nadziei przyniosła mnóstwo wyzwań. Radosna z reguły w tym roku jest dość radykalna.

Wyzwania raczej nie napawają optymizmem, przynosząc lęk zabierają motywację do dalszych działań. Czy tego chcemy czy nie co jakiś czas nasze życie stawia nam wyzwania. Czasem takie, które wydają się nie do pokonania. Mimo tego, to właśnie w takich momentach okazuje się jak bardzo jesteśmy wytrzymali.


Kiedy zostajemy postawieni w sytuacji podbramkowej mamy dwa wyjścia: poddać się i użalać nad własnym losem lub z zaciśniętymi zebami, często łzami w oczach stanąć do walki.


Próba, przez którą musimy przejść daje nam możliwości rozwoju. Chcąc nie chcąc najlepiej się bowiem rozwijamy w trudnych warunkach. Kiedy musimy stoczyć walkę z otaczającą nas rzeczywistością wyzwala się w nas wojownik, o którym czasem nawet nie wiemy lub zapominamy. Dlatego właśnie powinniśmy doceniać bardziej samych siebie. Okazuje się bowiem, że nie jesteśmy wcale tacy beznadziejni i słabi. Nawet w sytuacji beznadziejnej stać na na akty heroizmu i jesteśmy nie do zatrzymania. Nawet przez łzy potrafimy bardziej zauważać i doceniać dobro. I nawet mimo to, że może przegramy niejedną bitwę, to walka nadal trwa. Wygrana całej wojny zależy od nas – możemy jeszcze wygrać, póki się nie poddajemy. Podnosimy się z upadku, stajemy twarzą w twarz ze strachem i walczymy do samego końca. Chcemy przecież jak najszybciej wyjść z tej niekomfortowej sytuacji, walczymy o siebie i o lepsze jutro.


Naprawdę jesteśmy silni! Drzemią w nas ogromne pokłady, tylko musimy sobie zdać z tego sprawę.
Mimo wszystko ta wiosna może dać jeszcze nadzieję. Póki się nie poddajemy, nie wszystko stracone. Jest inna, ale to przecież nie oznacza że nie może być piękna na swój sposób.

ENGLISH:

Spring is the season of the year that gives hope. After harsh winter, everything comes to life. We get new energy, we feel better and we leave our homes more often. Spring 2020 is completely different. Instead of hope it brought a lot of challenges. Usually joyful, this year it is quite radical.

Challenges are unlikely to be optimistic, by bringing fear they take away motivation for further action. Whether we want it or not, our life brings us challenges from time to time. Sometimes those that seem unsurmountable. Despite this, in such moments like these we are able to find out how capable we are.

When we are put in a tight corner we have two options: give up and feel sorry for our own fate or with clenched teeth, often tears in our eyes stand up to fight.

The test we must go through gives us the opportunity to develop. Willingly or unwillingly, we develop best in difficult conditions. When we have to fight the reality which surrounds us, a warrior is liberated in us, the one which sometimes we do not even know or forget. That is why we should appreciate ourselves more. We are not so hopeless and weak. even in a hopeless situation we act heroic and we are unstoppable. Even through tears we can see and appreciate good. And even though we may loose one battle, the fight continues. Winning the whole war depends on us – we can still win until we do not give up. We get up from falling, we face the fear and we fight until the very end. After all, we want to get out of this uncomfortable situation as soon as possible. We fight for ourselves and for a better tomorrow.

We are really strong! We have a great capacity, but we must realize that.

After all, this spring can still give hope. Until we do not give up, we do not loose. It is different but it does not mean it cannot be beautiful in its own way.